3D Yazıcı Nedir?

1. Tanımı

3D yazıcı; bilgisayar ortamında hazırlanmış bir 3 boyutlu modelin katı bir obje haline getirilmesi amacı ile kullanılan bir teknolojidir. Kısaca; bilgisayar verisini elle tutulur katı nesneler haline getiren bir robottur. Bu makineler geleneksel imalat yöntemi kullanılarak üretilme imkanı olmayan karmaşık geometriye sahip parçaları üretebilmektedir.

 

2. 3D Yazıcı Çeşitleri

3D yazıcılar farklı teknolojiler kullanarak işlem yapabilmektedir. Bunlardan en yaygını FDM (Fused Deposition Modelling) teknolojisidir. FDM dediğimiz teknoloji birleştirme yoluyla yığma anlamına gelmektedir.

Bir diğer yaygın yöntem ise SLS (Selective Laser Sintering) teknolojisidir. SLS dediğimiz teknoloji ise seçici lazer sinterleme anlamına gelmektedir. Bu teknolojide lazer ışınları toz malzeme üzerine yansıtılarak katmanlar haline getirilmesi şeklinde olur. Lazer teknolojisinin gücüne bağlı olarak plastik, seramik ve metal gibi bir çok hammadde kullanılabilir.

3D yazıcıların FDM teknolojisi adı altında kartezyen, core xy ve delta tipi çeşitleri bulunmaktadır. Her bir çeşidin sistemi farklı şekilde çalışır fakat aynı parçayı üretmektedir. Kullanıcısına göre tercih sebepleri değişkenlik gösterebilir.

 

Kartezyen Tipi 3D Yazıcı

Kartezyen mantığında çalışan üç boyutlu yazıcılar genellikle bilgisayar kontrollü xyz kartezyen platformuna bağlanmış termoplastik püskürtücüden oluşurlar. Bu yazıcıların iskeletleri çelik çubuklardan veya profillerden oluşurlar. Bağlantı elemanları ya geleneksel yollarla imal edilerek ya da bir başka üç boyutlu yazıcıdan imal edilerek kullanılan plastik parçalardır.

Kartezyen Tipi Yazıcı Çeşidi
 
Core XY Tipi 3D Yazıcı

Core XY mantığıyla çalışan üç boyutlu yazıcılarda X ve Y ekseni hareketi kayış kasnaklar yardımıyla gerçekleşmektedir. Burada ergitmenin yapıldığı kafa XY koordinat sistemine bağlanmıştır. Z ekseni hareketi tablaya verilmiştir.

Core XY Tipi Yazıcı Çeşidi
 
Delta Tipi 3D Yazıcı

Delta yazıcıları diğer yazıcılardan ayıran temel fark, dikey Z eksenindeki hareketi sağlamak için üç yerden birer step motor ile tahrik edilmesidir. Bunun sebebi delta yazıcıların üçgen biçiminde olan şekillerinden kaynaklanmaktadır.

Delta Tipi Yazıcı Çeşidi

 

3. 3D Yazıcıda Kullanılan Materyaller

Sistem üst üste yığma şeklinde çalışmaktadır ve yaygın olarak plastik türevi sarf malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. PLA ve ABS çeşitleri en sık kullanılan filamentler olsa da, PVA, PC, STH, PETG, HIPS, Luminous (Parlak), Nylon, Conductive (İletken), Wood (Ahşap), Flexible (Esnek) vb.  gibi bir çok farklı özelliklere sahip filament çeşitleri de bulunmaktadır. Hammaddesi metal veya seramik olan filament kullanan yazıcılarda mevcuttur fakat bu yazıcılar maliyet bakımından oldukça pahalı oldukları için sadece büyük firmalar ve bazı üniversiteler tarafından kullanılmaktadırlar.